بایگانی‌های سندرم ایمپاستر - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon

سندرم ایمپاستر چیست؟

سندرم ایمپاستر (impostor syndrome) یک پدیده‌ روانی است که در آن افراد نمی‌ توانند موفقیت ‌هایشان را بپذیرند. بر خلاف

points