بایگانی‌های سندرم بی انگیزگی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon سندرم بی انگیزگی چیست؟

سندرم بی انگیزگی چیست؟

سندرم بی انگیزگی یک بیماری روانی است که با تغییر در شخصیت، احساسات و عملکرد شناختی فرد مشخص می ‌شود.

points