بایگانی‌های سوءاستفاده عاطفی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon سوءاستفاده عاطفی چیست؟

سوءاستفاده عاطفی چیست؟

سوءاستفاده عاطفی نوعی سوء استفاده است که ماهیت عاطفی و هیجانی دارد و به هسته درونی شخص آسیب وارد می

points