بایگانی‌های سواد عاطفی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon سواد عاطفی چیست؟

سواد عاطفی چیست؟

سواد عاطفی یا Emotional literacy، توانایی درک و توصیف احساسات است. فردی که سواد عاطفی بالایی دارد، نسبت به احساساتش

points