بایگانی‌های شادی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon شادی چیست؟

شادی چیست؟

شادی در واقع مجموع کیفیت دو احساس درونی ما است، یکی حس‌ رضایت ما و دیگری کیفیت احساسات خوبی است

points