بایگانی‌های شخصیت ماجراجو - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon شخصیت ماجراجو ISFP

شخصیت ماجراجو ISFP

تیپ شخصیت ماجراجو فردی است با خصوصیات شخصیتی درون گرا، اهل دقت و بصری، احساساتی و با داشتن چشم‌اندازی قوی

points