بایگانی‌های شخصیت نماینده یا ESFJ - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon شخصیت نماینده یا ESFJ چیست؟

شخصیت نماینده یا ESFJ چیست؟

شخصیت نماینده یا ESFJ فردی است با خصوصیات شخصیتی برون گرا، بصری و با دقت زیاد، احساساتی و اهل قضاوت.

points