بایگانی‌های شفقت درمانی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon

شفقت درمانی چیست؟

شفقت درمانی یک درمان یکپارچه محسوب می‌ شود زیرا از ابزار های دیگر روان درمانی استفاده می ‌کند. همچنین از

points