بایگانی‌های طرحواره ایثار - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon طرحواره ایثار چیست؟

طرحواره ایثار چیست؟

طرحواره ایثار یکی از انواع طرحواره ها است. ساده ترین تعریف طرحواره، عنوان آن به شکل یک الگوی ثابت می

points