بایگانی‌های طرحواره درمانی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon طرحواره درمانی، درمانی نوین و یکپارچه است که عمدتا بر اساس مفاهیم و روش های شناختی-رفتاری کلاسیک بنا شده است.

طرحواره درمانی چیست؟

طرحواره درمانی توسط فردی به نام یانگ و همکارانش به وجود آمده است. طرحواره درمانی، درمانی نوین و یکپارچه است

points