بایگانی‌های طرحواره طرد شدگی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon طرحواره طرد شدگی الگو هایی هستند که از دوران کودکی در افراد شکل می گیرند و همواره آثار آنها در طول زندگی تأثیرات خود را می گذارد.

طرحواره طرد شدگی

طرحواره ها الگو هایی هستند که از دوران کودکی در افراد شکل می گیرند و همواره آثار آنها در طول

points