بایگانی‌های فرسودگی شغلی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon فرسودگی شغلی چیست؟

فرسودگی شغلی چیست؟

فرسودگی شغلی (Job Burnout)، ذهنیتی است که با استرس طولانی ‌مدت و حل‌ نشده همراه بوده و می‌ تواند بر

points