بایگانی‌های مسئولیت پذیری - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon مسئولیت پذیری چیست؟

مسئولیت پذیری چیست؟

مسئولیت پذیری را می‌ توان یک تعهد درونی دانست که خود شخص یا دیگری بر وی تعیین می ‌کند. از

points