بایگانی‌های مشاوره خانواده - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon مشاوره خانواده چیست؟

مشاوره خانواده چیست؟

مشاوره خانواده به اعضاء خانواده کمک می کند تا روابط خود را با یکدیگر بهبود ببخشند مشاور خانواده با از

blog icon خشم یک پاسخ هیجانی طبیعی در برابر برخی موقعیت هاست. این حالت هیجانی می تواند احساس خفیف آغاز شده و تا احساس عصبانیت شدید ادامه پیدا کند.

خشم چیست؟

خشم یک واکنش طبیعی نسبت به شرایطی است که فرد در آن دچار نا کامی و نا امیدی شده است.

points