بایگانی‌های مکانیسم های دفاعی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon مکانیسم های دفاعی چیست؟

مکانیسم های دفاعی چیست؟

مکانیسم های دفاعی استراتژی های روانشناختی یا روانشناسی هستند که بطور ناخودآگاه برای محافظت از فرد در برابر

points