بایگانی‌های نظریه ساختاری مینوچین - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon نظریه ساختاری مینوچین در خانواده درمانی

نظریه ساختاری مینوچین در خانواده درمانی

یکی از رویکرد‌های جدید روانشناسی که طرفداران زیادی پیدا کرده نظریه ساختاری مینوچین در خانواده درمانی است که

points