بایگانی‌های نوموفوبیا - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon نوموفوبیا چیست؟

نوموفوبیا چیست؟

نوموفوبیا (Nomophobia) به ترسی اشاره می‌کند که در اثر دور شدن فرد از تلفن همراهش در او ایجاد می‌شود. علائم

points