بایگانی‌های هوش هیجانی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon

هوش هیجانی چیست؟

هوش هیجانی به معنای توانایی شناخت و مدیریت احساسات خود و دیگران است. این هوش عامل بزرگی در موفقیت فردی

points