بایگانی‌های هویت جنسیتی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon جندر فلوید یا هویت جنسیتی سیال چیست؟

جندر فلوید یا هویت جنسیتی سیال چیست؟

برای درک اینکه جندر فلوید یا هویت جنسیتی سیال به چه معناست ابتدا لازم است درک کنیم که اصطلاحات “جنس”

points