بایگانی‌های وسواس عملی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon اضطراب چیست؟

اضطراب چیست؟

اضطراب تخمین ناخوشایند از احتمال وقوع یک اتفاق نامطلوب است. هرچند اضطراب حسی ناخوشایند است، اما یک فرایند

blog icon آشنایی با اختلال وسواسی-جبری یا OCD

آشنایی با اختلال وسواسی-جبری یا OCD

اختلال وسواسی-جبری یا OCD، یک اختلال ذهنی و روانی است که بر عملکرد فرد در زندگی روزمره تاثیر می‌گذارد و

points