بایگانی‌های پرخوری عصبی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon پرخوری عصبی چیست؟

پرخوری عصبی چیست؟

پرخوری عصبی یا بولیمیا نروزا  (Bulimia Nervosa)، از دسته اختلالات روانشناختی است که با پرخوری مکرر مقدار زیادی غذا

points