بایگانی‌های کابوس - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon رویا به داستانی که در خواب اتفاق می افتد، اطلاق می شود که شامل صحنه ها، تصاویر، احساسات و خاطراتی است که در مرحله REM فرایند خواب، فرد مشاهده می کند

رویا پردازی در خواب

خواب و رویا: رویا به داستانی که در خواب اتفاق می افتد، اطلاق می شود. رویاها شامل صحنه ها، تصاویر،

points