بایگانی‌های کم توانی ذهنی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon کم توانی ذهنی چیست؟

کم توانی ذهنی چیست؟

کم توانی ذهنی در افرادی با سن زیر 18 سال آغاز می شود. افرادی که دچار کم توانی ذهنی هستند

points