بایگانی‌های کهن الگو - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon کهن الگو چیست؟

کهن الگو چیست؟

کهن الگو یا آرکتایپ (Archetype) الگویی جامع و ذاتی از رفتار و شخصیت انسان است که در تأثیرگذاری بر رفتار

points