خانواده درمانی

خانواده درمانی

طی چند صد سال گذشته، خانواده دست خوش تغییرات بسیاری بوده است. امروزه اغلب به پدر و مادر و فرزندان […]

طی چند صد سال گذشته، خانواده دست خوش تغییرات بسیاری بوده است. امروزه اغلب به پدر و مادر و فرزندان برچسب خانواده زده می‌شود. اما با این حال، دغدغه‌های بسیاری از جمله تنظیم روابط با خانواده هر یک از همسران، تنظیم روابط با دوستان و چگونگی ارتباط با فرزند و پارتنر او وجود دارد. در کنار مفهوم خانواده موضوعاتی چون ازدواج سفید و یا تمایل به ارتباط با جنس موافق و همجنس‌گرایی نیز مسائلی است که دغدغه بسیاری از افراد است.
به هر حال در هر نوع ارتباطی، سه جایگاه می‌تواند وجود داشته باشد: جایگاه مربوط به قبل از ایجاد رابطه و هنگام شروع ارتباط، موضوعات مربوط به حین رابطه و در صورت جدا شدن مسائل مربوط به جدایی.
مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر با مشاوره‌های قبل از ازدواج، زوج درمانی و مشاوره‌های مربوط به طلاق و جدایی در تلاش است تا شما عزیزان روابط سالم‌تر و پویاتری داشته باشید.

points