بایگانی‌های اعتیاد به کار - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زرین فر

blog icon اعتیاد به کار چیست؟

اعتیاد به کار چیست؟

اعتیاد به کار (Workaholism) یک وضعیت و حالت روحی است که سلامتی انسان را تهدید می‌کند. به مانند دیگر اعتیاد‌ها،

points