روانشناسی کار

روانشناسی کار

روان‌شناسی کار Psychology of Work گرایشی از روان‌شناسی است که در آن رفتار نیروی انسانی در رابطه با کار مورد […]

روان‌شناسی کار Psychology of Work گرایشی از روان‌شناسی است که در آن رفتار نیروی انسانی در رابطه با کار مورد مطالعه قرار می‌گیرد. هدف اصلی آن مطالعه و کاربرد آن دسته از اصول و یافته‌های علم روانشناسی است که در رابطه بین انسان و کار او اثر می‌گذارد. روانشناسی کار با مفهوم و معنی خاصی نامش را در میان گرایش‌های مدیریت و روان‌شناسی آورده است.
این شاخه‌ای از روانشناسی است که روی نحوه تعامل افراد با هم و با سازمان خود تمرکز دارد. روانشناسان کار از دانش خود برای بهبود رضایت شغلی، بهره وری و ایمنی کارکنان استفاده می‌کنند.
روانشناسی کار یک حوزه تحقیقاتی و عملی است که بر روابط بین انسان و کار متمرکز می‌شود. این حوزه با تحلیل و بررسی اثرات شغلی بر روان افراد، برقراری تعادل میان کار و زندگی شخصی، بهبود فرایند‌های سازمانی، و ارتقاء عملکرد و رضایت شغلی به اشتغال می‌پردازد.


قلمرو روانشناسی کار به دو زمینه مربوط می‌شود
کار و رفتار آدمی را در ارتباط با آن تحت مطالعه و بررسی قرار می‌دهد.
رای به حداقل رساندن مشکلات انسان در جریان کار، از قوانین و یافته‌های روانشناسی استفاده می‌کند.

روانشناسان در روانشناسی کار چه می‌کنند؟


هر سازمان تولیدی یا خدماتی به تولید آن دسته از کالا‌ها و خدمات بپردازد که اولاً، نیاز‌های «معقول» آدمی را تأمین کند و ثانیاً، در این راه، رفاه جسمی و ارزش‌های شخصی و انسانی مردم نیز مورد توجه قرار گیرد.
کارایی و خاصه اثربخشی فعالیت کارکنان سازمان‌ها در تولید و توزیع کالا‌ها و خدمات، افزایش یابد.
شرایطی فراهم شود تا کارکنان سازمان‌ها، با اعتقاد و علاقه به فعالیت بپردازند.
ارزش‌های شخصی و انسانی کارکنان سازمان‌ها هم چنان محفوظ باقی بماند و موجبات فراهم گردد که ایمنی کارکنان در زمینه سلامت جسمی و روانی، تأمین شود.
بهداشت روانی کارکنان سازمان‌ها با تمام ابعاد آن تأمین شود و رشد و بالندگی شخصیت آنان همراه با افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت شان، مورد‌نظر قرار گیرد.
مسائل انسانی در محیط کار حل شود و اگر بخواهیم واقع بینانه‌تر بیان کنیم، «مسائل و مشکلات انسانی در محیط کار، به حداقل برسد.

موضوعات روانشناسی کار


انتخاب کارکنان
آموزش و توسعه
مدیریت عملکرد
ایمنی و بهداشت شغلی
روابط صنعتی
رضایت شغلی
انگیزه
رهبری
تصمیم‌گیری
تنظیمات کار در روانشناسی کار
شرکت‌های خصوصی
سازمان‌های دولتی
مؤسسات آموزشی
بیمارستان‌ها
سازمان‌های غیرانتفاعی
ارتش
مزایای استفاده از روانشناسی کار

بهبود رضایت شغلی


روانشناسان کار می‌توانند به سازمان‌ها کمک کنند تا محیط کار را بهبود بخشند و رضایت شغلی کارکنان را افزایش دهند. این می‌تواند منجر به کاهش استرس، افزایش بهره وری و کاهش غیبت شود.

افزایش بهره وری


روانشناسان کار می‌توانند به سازمان‌ها کمک کنند تا با بهبود انگیزه و بهره وری کارکنان، بهره وری را افزایش دهند. این می‌تواند منجر به افزایش سود، بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها شود.

کاهش حوادث


روانشناسان کار می‌توانند به سازمان‌ها کمک کنند تا با شناسایی و رفع خطرات ایمنی، حوادث را کاهش دهند. این می‌تواند منجر به بهبود سلامت و ایمنی کارکنان و کاهش هزینه‌های بیمه شود.

بهبود روابط صنعتی


روانشناسان کار می‌توانند به سازمان‌ها کمک کنند تا با بهبود ارتباطات و حل اختلافات، روابط صنعتی را بهبود بخشند. این می‌تواند منجر به افزایش تعهد کارکنان، کاهش غیبت و افزایش بهره وری شود.

آموزش و توسعه


روانشناسان کار می‌توانند به سازمان‌ها کمک کنند تا کارکنان خود را برای شغل خود آموزش دهند و توسعه دهند. آن‌ها این کار را با طراحی برنامه‌های آموزشی، ارائه آموزش و ارزیابی یادگیری کارکنان انجام می‌دهند.

انتخاب کارکنان


روانشناسان کار می‌توانند به سازمان‌ها کمک کنند تا بهترین کارکنان را برای شغل انتخاب کنند. آن‌ها این کار را با ارزیابی مهارت‌ها، دانش و توانایی‌های متقاضیان انجام می‌دهند.

ایمنی و بهداشت شغلی


روانشناسان کار می‌توانند به سازمان‌ها کمک کنند تا محیط کار ایمن و سالمی ایجاد کنند. آن‌ها این کار را با شناسایی و رفع خطرات ایمنی، آموزش کارکنان در مورد ایمنی و ارائه مراقبت‌های بهداشتی به کارکنان انجام می‌دهند.

روابط صنعتی


روانشناسان کار می‌توانند به سازمان‌ها کمک کنند تا روابط مثبتی بین کارکنان، مدیریت و اتحادیه‌های کارگری ایجاد کنند. آن‌ها این کار را با بهبود ارتباطات، حل اختلافات و ایجاد سیستم‌های عادلانه پاداش انجام می‌دهند.

مدیریت عملکرد


روانشناسان کار می‌توانند به سازمان‌ها کمک کنند تا عملکرد کارکنان خود را مدیریت کنند. آن‌ها این کار را با تعیین اهداف، ارائه بازخورد و ارزیابی عملکرد کارکنان انجام می‌دهند.


رهبری


روانشناسان کار می‌توانند به سازمان‌ها کمک کنند تا رهبرانی مؤثر تربیت کنند. آن‌ها این کار را با ارائه آموزش در مورد رهبری، ارائه مشاوره فردی به رهبران و ارزیابی سبک رهبری رهبران انجام می‌دهند.

تصمیم‌گیری


روانشناسان کار می‌توانند به سازمان‌ها کمک کنند تا تصمیمات بهتری بگیرند. آن‌ها این کار را با ارائه آموزش در مورد تصمیم‌گیری، ارائه مشاوره فردی به تصمیم گیرندگان و ارزیابی فرآیند تصمیم‌گیری انجام می‌دهند.

انگیزه


روانشناسان کار می‌توانند به سازمان‌ها کمک کنند تا انگیزه کارکنان را افزایش دهند. آن‌ها این کار را با شناسایی عواملی که بر انگیزه تأثیر می‌گذارند، طراحی برنامه‌هایی برای افزایش انگیزه و ارائه مشاوره فردی به کارکنان انجام می‌دهند.

چگونه روانشناسی کار می‌تواند بهبود روابط کاری را تسهیل کند؟


روانشناسی کار با توجه به روابط انسانی در محیط کار و عوامل اثرگذار بر آن‌ها، می‌تواند بهبود روابط کاری را تسهیل کند. با ارتقاء مهارت‌های ارتباطی و تعاملی کارکنان، ایجاد فضای باز و متقابل در سازمان‌ها، کاهش تنش‌ها و کنار آمدن با تعارضات، روابط کاری بهبود یافته و اثربخشی کارکنان افزایش می‌یابد.

جمع‌بندی


روان‌شناسی کار به عنوان یک علم کاربردی به سازمان‌ها دیکته می‌کند که چه چیزی رفتار سازمانی اثربخش را تشکیل می‌دهد. این علم با کسب‌وکار رابطه‌ای دو جانبه دارد و‌ایده‌های آن برگرفته از چیز‌هایی است که در محل کار خوب جواب می‌دهد. این باعث می‌شود نتایج پژوهش روانشناختی به طور هدفمند و به نحوی اعمال شود که مناسب آن وضعیت است. همچنین تجربه را از دنیای کسب‌وکار وارد روانشناسی و دانش آکادمیک و دقت بسیار زیاد را از روانشناسی وارد دنیای کسب‌وکار می‌کند، و این طریق بارورسازی متقابل در هر دو حیطه انجام می‌شود.
این روانشناسی برای مدیران بسیار ارزشمند است زیرا می‌خواهند از کار خود بهترین نتیجه و بهره‌وری را داشته باشند. در نتیجه شاید هر چند ماه یکبار کارمندان خود را مورد ارزیابی قرار دهند و کار او را بررسی می‌کنند. حتی در مواردی مدیران لازم می‌بینند برای اینکه فکر و درگیری‌های ذهنی کارمند‌های خود را کم کنند با آن‌ها دوست شده و از مشکلات آن‌ها می‌پرسند و درصدد رفع آن‌ها برمی آیند تا او بتواند بهترین بازدهی را برای کارشان داشته باشد

برای دسترسی سریع به مشاوره روانشناسی می توانید برای رزرو وقت مشاوره با شماره های مرکز مشاوره زرین فر تماس حاصل نمایید.

points

دیدگاه کاربران

ثبت دیدگاه

برای ارسال نظر باید قسمت های ستاره دار را پر کنید.

comment
full-name
email

مطالب مرتبط

blog icon چه چیز‌هایی را به افراد افسرده نگوییم؟

چه چیز‌هایی را به افراد افسرده نگوییم؟

در بسیاری از موارد مهمتر از این که چه باید به افراد افسرده بگوییم این است که چه چیز‌هایی را

blog icon تیپ شخصیتی ISTJ یا بازرس

تیپ شخصیتی ISTJ یا بازرس

اگر در تست MBTI شرکت کرده باشید و نتیجه آن تیپ شخصیتی ISTJ یا بازرس شده است باید بدانید که

blog icon شخصیت برتری طلبی چه شخصیتی است؟

شخصیت برتری طلبی چه شخصیتی است؟

شخصیت برتری طلبی یا میل به پیشرفت و تکامل از بنیادی‌ ترین نیاز‌های انسانی است که منجر به رشد می‌شود.

blog icon دور کردن استرس هنگام خواب شبانه

دور کردن استرس هنگام خواب شبانه

دور کردن استرس هنگام خواب شبانه دغدغه بسیاری از افراد است. داشتن خوابی راحت و آسوده آرزوی بیشتری افرادی است